Algemene Tandheelkunde


Algemene tandheelkunde omvat een breed scala aan diensten en behandelingen die gericht zijn op het handhaven van een gezond en functioneel gebit. Deze behandelingen variëren van preventieve zorg tot het herstellen van beschadigde tanden en het verbeteren van de esthetiek van het gebit. Hieronder vind je een uitleg van de belangrijkste aspecten van algemene tandheelkunde:


  1. Preventieve tandheelkunde: Dit omvat het nemen van maatregelen om tandheelkundige problemen te voorkomen, zoals regelmatige controles, tandsteenverwijdering, instructies voor mondhygiëne en het aanbrengen van fluoridebehandelingen.

  2. Restauratieve tandheelkunde: Hierbij worden beschadigde of verloren tanden hersteld met behulp van restauratieve materialen zoals vullingen, kronen, bruggen of implantaten.

  3. Pijnbehandeling: Dit omvat het verlichten van pijn veroorzaakt door tandheelkundige problemen zoals tandbederf, ontstekingen of gebroken tanden.

  4. Kroon- en brugwerk: Dit zijn op maat gemaakte restauraties die worden gebruikt om beschadigde of ontbrekende tanden te herstellen en de functionaliteit van het gebit te verbeteren.


Tijdens periodieke controles wordt het gebit grondig geëvalueerd op verschillende aspecten, waaronder tandbederf, ontstekingen, tandvleesproblemen, tandsteen en algemene esthetiek en functionaliteit. Het doel van deze controles is om eventuele problemen vroegtijdig op te sporen en te behandelen, waardoor uitgebreide behandelingen in de toekomst mogelijk kunnen worden voorkomen.

Het is belangrijk om regelmatig periodieke controles bij de tandarts bij te wonen om de gezondheid van je gebit te waarborgen en eventuele problemen tijdig aan te pakken.